Aklelis

Varėnos raj.

Aklelis – ežeras pietų Lietuvoje, Varėnos rajone, apie 7,5 km į vakarus nuo Rudnios, Kašėtų miške. Ežerėlio ilgis iš šiaurės vakarų į pietryčius – 0,13 km, plotis – iki 0,07 km. Altitudė 125,4 m. Krantai ištisai apaugę medžiais. Šiaurrytinis ir pietvakarinis krantai aukšti, kiti – žemi, šiaurvakarinis krantas pelkėtas. Ežerėlis nenutekantis, priklauso Lynupio baseinui (Ūlos intakas).

Gyvenančios žuvys