Akmenytė (Žiūra)

Kupiškio raj.

Akmenytė arba Žiūra – ežeras Lietuvoje, Kupiškio rajone, 4 km į vakarus nuo Kupiškio. Ežero ilgis iš šiaurės į pietus – 0,24 km, plotis – iki 0,08 km. Altitudė 86,4 m. Krantai apaugę medžiais ir krūmynais. Į vakarus stūkso miškelis, kitose pakrantėse plyti pievos. Šiauriniame krante įsikūręs Vizgiūnų kaimas, pietiniame – Palėvenės viensėdis. Ežeras nenutekantis, priklauso Lėvens upės baseinui.

Gyvenančios žuvys