Antanavo HE (Gavaltuvos) tvenkinys

Marijampolės raj.

Antanavo tvenkinys – hidroelektrinės tvenkinys Marijampolės savivaldybės šiaurėje, 3 km į vakarus nuo Sasnavos, prie Gavaltuvos gyvenvietės, Šešupės slėnyje, 178,2 km nuo jos žiočių. Tvenkinio vanduo naudojamas 400kW galios Antanavo hidroelektrinei (pastatyta 1957 m., rekonstruota 2001 m.) ir buitinėms reikmėms. Tvenkinys įrengtas 1957 m. Tvenkinio ilgis iš pietų į šiaurę 3,6 km, plotis – iki 0,62 km. Yra 4 salos (0,5 ha, 0,34 ha, 0,19 ha ir 0,12 ha). Rytiniame krante yra 3 įlankos ( didžiausia 1,7 km ilgio Sasnos upės įtekėjimo įlanka). Altitudė 51,5 m. Krantai žemi, vietomis užpelkėję. Aplinkui plyti dirbami laukai. Vandens pertekliaus pralaida – slenkstinė, didžiausias debitas 195 m³/s. Vakarinėje tvenkinio pakrantėje įsikūręs Tursučių kaimas, į rytus – Surgučių kaimas. Vakarinėje pakrantėje yra įrengta poilsiavietė, šiaurinėje – paplūdimys. 2016 m. atlikti ichtiologiniai tyrimai parodė, kad tvenkinyje yra labai gausi įvairių žuvų populiacija, ypač karšių ir lynų.

Gyvenančios žuvys

Lydeka
Ešerys
Karpis
Lynas
Karšis
Sidabrinis karosas
Kuoja