Asalnai

Ignalinos raj.

Asalnai – ežeras rytų Lietuvoje, Ignalinos rajone, Aukštaitijos nacionaliniame parke, apie 5,5 km į vakarus nuo Ignalinos. Ežero dubuo sudėtingos kilmės. Jis susidarė keliose susikertančiose rinose ir ledo luistų guolyje. Ežeras netaisyklingos formos. Jį sudaro ilga šaka pietryčiuose, plati įlanka šiaurėje ir atskira ežero dalis, kurią su Asalnų ežeru jungia protaka, vadinama Asalnykščiu (vakaruose). Ilgis iš vakarų į pietryčius 3,7, didžiausias plotis 2,09 km. Altitudė 138,5 m.Kranto linija labai vingiuota, jos ilgis 14,74 km. Šiaurinis krantas aukštas, smėlingas, apaugęs pušynu kuriame auga labai dekoratyvūs smėlėtų pušynų augalai, į Raudonąją knygą įrašyti tamsialapiai skiautalūpiai ir siauralapės smiltės. vakarų – aukštas, molingas. Vandens telkinio nendrynuose peri ausuotieji kragai, laukiai, didžiosios antys, klykuolės, dančiasnapiai, nendrinės lingės ir gulbės nebylės. Ežerą iš šiaurės, rytų ir pietų supa miškai (Linkmenų, Pabiržės raisto miškai). Dugnas duobėtas, pietrytinėje įlankoje beveik lygus.Ežero šiaurės rytinėje pusėje yra Asalnų hidrografinis draustinis. Jame saugomi Asalnų ir Dringykščio ežerai bei pietvakarinės Dringio ežero įlankos ir jų apyežeriai, unikalus ir ypač vaizdingas ežerų įlankų bei protakų hidrografinis kompleksas su apyežeryje esančiomis saugomų augalų ir gyvūnų rūšių buveinėmis. Šiaurės rytiniame Asalnų ežero pusiasalyje galima rasti gamtos paminklą – Asalnų pušį.Šiaurės vakaruose Asalnų ežeras jungiasi 120 m sąsiauriu su Asalnykščio, pietryčiuose 150 m sąsiauriu – su Lūšių ežeru (Žeimenos upės baseinas). Į pietrytinę įlanką iš Dringykščio ežero atiteka Dringykščios (Dringės) upelis. Prie Asalnų esantys kaimai: Pabiržė, Meironys, Puziniškis. Šiaurinėje pakrantėje yra įrengta stovyklavietė.

Gyvenančios žuvys

Įžuvinimai

2023-05-10 09:00

14000 vienetų Paauginti jaunikliai unguriai

2022-01-01 00:00

20400 vienetų paauginti jaunikliai unguriai 13000 vienetų paauginti jaunikliai lydekos 2200 vienetų šiųmetukai šamai

2021-01-01 00:00

13000 vienetų paauginti jaunikliai lydekos

2020-01-01 00:00

20400 vienetų paauginti jaunikliai unguriai 26000 vienetų paauginti jaunikliai lydekos 2400 vienetų šiųmetukai šamai 7000 vienetų šiųmetukai lynai

2019-01-01 00:00

26300 vienetų paauginti jaunikliai unguriai 26000 vienetų paauginti jaunikliai lydekos 4000 vienetų dvivasariai lynai

2018-01-01 00:00

26000 vienetų paauginti jaunikliai unguriai 20000 vienetų paauginti jaunikliai lydekos 7000 vienetų dvivasariai lynai

2017-01-01 00:00

26000 vienetų paauginti jaunikliai lydekos 2000 vienetų paauginti jaunikliai šamai 3000 vienetų dvivasariai lynai

2016-01-01 00:00

6400 vienetų paauginti jaunikliai unguriai 26000 vienetų paauginti jaunikliai lydekos 5000 vienetų paauginti jaunikliai šamai