Aukštelkės tvenkinys

Šiaulių raj.

Aukštelkės tvenkinys – tvenkinys Lietuvoje, Šiaulių rajone, šiauriniame Aukštelkės gyvenvietės pakraštyje, 8 km į pietvakarius nuo Šiaulių miesto centro. Sudarytas užtvenkus Genupio (Šventupio) upelį (Bubių tvenkinio intakas) 1,3 km nuo jo žiočių. Tvenkinio ilgis iš pietryčių į šiaurės vakarus – 0,36 km, plotis – iki 0,2 km. Pietrytinė tvenkinio dalis gausiai užžėlusi vandens augalija, užpelkėjusi. Altitudė 119,9 m. Pietvakarinis krantas aukštas. Šiaurrytinėje pakrantėje plyti dirbami laukai. Pasroviui už 0,18 km yra Pailių tvenkinys, priešsroviui už 0,5 km telkšo 1 ha bevardis tvenkinys. Šiaurinėje pakrantėje yra Beržynės kaimas. Šiaurės vakaruose eina kelias A12 Ryga–Šiauliai–Tauragė–Kaliningradas .

Gyvenančios žuvys