Avinuostėlis

Zarasų raj.

Avinuostėlis – ežeras Lietuvoje, Zarasų rajone, 8,5 km į vakarus nuo Salako, Salako miške. Ežero ilgis iš pietryčių į šiaurės vakarus – 0,17 km, plotis – iki 0,13 km. Altitudė 154,9 m. Krantai žemi, plačiai užpelkėję – aplink ežerą plyti Aviniuostos pelkė. Šiaurės rytuose išteka upelis link Ligajų ežero (Šventosios upės baseinas).

Gyvenančios žuvys