Baldonas

Molėtų raj.

Baldonas – ežeras Lietuvoje, Molėtų rajone, 4,5 km į šiaurę nuo Balninkų, Baldono geomorfologiniame draustinyje. Ežero ilgis iš šiaurės vakarų į pietryčius – 0,27 km, plotis – iki 0,13 km. Altitudė 123,7 m. Krantai labai aukšti, tik šiaurinis ir pietrytinis žemi ir pelkėti. Krantai plačiai apaugę miškeliu. Pakrantėse plyti pievos, dirbami laukai. Iš šiaurės vakarų į pietryčius ežerą prateka K-1-2 upelis (iš dar vieno didesnio Baldono ežero link Laumežerio). Priklauso Šventosios upės baseinui. Šalia ežero įsikūrę Pabaldonės ir Vargulių kaimai. Pietinėje pakrantėje stūkso Vargulių piliakalnis. Vakariniu ežero krantu eina riba su Anykščių rajonu.

Gyvenančios žuvys