Baltys (Kurminas)

Molėtų raj.

Baltys, kitaip Kurminas – ežeras Molėtų rajone, Suginčių seniūnijoje, Skudutiškio kaimo pietvakariniame pakraštyje. Prie ežero šiaurinio kranto priartėja kelias 2805 Stacijava–Skudutiškis–Kaniūkai. Vandens telkinio kodas LR ežerų klasifikatoriuje 12231670,, plotas 8,6 ha, kranto linijos ilgis 1,2 km. Priklauso Šventosios baseinui, tiesioginis vandentakis – Šlunupys (ar Šlynupys), jungiantis Baltį su Vastapo ežeru. Krantai aukšti, tik pietinis krantas žemas, apaugę medžiais. Ežerą supa banguoto reljefo kraštovaizdis. Vandens telkinys savo forma artimas lygiašoniui trikampiui, kurio pagrindas nukreiptas į gyvenvietės pusę, didžiausias skersmuo pietvakarių-šiaurės rytų kryptimi siekia apie 0,4 km, plotis – iki 0,36 km. Altitudė 153,3 m. Pietvakarinė pakrantė apaugusi mišku, kuriame yra saugomas Baltišiaus (Skudutiškio) pilkapynas. Šiaurės rytiniame krante (nuo gyvenvietės pusės) – želdiniai, įrengti tilteliai.

Gyvenančios žuvys