Bedugnis (4)

Varėnos raj.

Bedugnis – ežerėlis Lietuvoje, Varėnos rajone, 5 km į pietvakarius nuo Žilinų, 0,5 km į šiaurę nuo Pabezninkų ežero. Ežero ilgis iš šiaurės į pietus – 0,13 km, plotis – iki 0,07 km. Altitudė 137,7 m. Krantai žemi, plačiai užpelkėję, apaugę krūmynais ir medžiais. Aplinkui plyti ~ 14 ha dydžio Bedugnio pelkė. Pietuose išteka upeliukas link Pabezninkų ežero (Varėnės baseinas). Į vakarus stūkso Pabezninkų miškas. Šalia įsikūrę Pabezninkų ir Aukštakalnio kaimai.

Gyvenančios žuvys