Bedugnis

Lazdijų raj.

Bedugnis – ežeras pietų Lietuvoje, Lazdijų rajone, Kapčiamiesčio seniūnijoje, šalia Semoškų kaimo, apie 5,5 km į šiaurę nuo Kapčiamiesčio. Ežero ilgis iš šiaurės į pietus – 0,24 km, plotis – iki 0,09 km. Altitudė 115,1 m. Krantai žemi, plačiai užpelkėję, tik rytinis krantas aukštas. Aplinkui daugiausia plyti pievos ir dirbami laukai, tik šiaurvakarinėje pakrantėje auga miškelis. Pietuose išteka D-1 upelis link Dumblio ežero (Baltosios Ančios baseinas). Šalia įsikūręs Semoškų kaimas.

Gyvenančios žuvys