Biržūnėlis

Zarasų raj.

Biržūnėlis – ežeras Lietuvoje, Zarasų rajone, 4,5 km į šiaurės vakarus nuo Salako, Biržūnų kaimo šiaurrytinėje dalyje. Ežero ilgis iš pietvakarių į šiaurės rytus – 0,38 km, plotis – iki 0,19 km. Altitudė 150 m. Krantai neaukšti, ištisai apaugę siauru medžių ir krūmų ruožu. Aplinkui plyti pievos. Vakaruose įteka upelis iš Nečesko ežero, šiaurės rytuose išteka upelis link Šventosios upės.

Gyvenančios žuvys

Įžuvinimai

2023-09-29 05:30

25 vienetų Šiųmetukai lydekos