Bliūdelis

Varėnos raj.

Bliūdelis – ežerėlis Lietuvoje, Varėnos rajone, 11,5 km į šiaurės vakarus nuo Senosios Varėnos, tarp Velniškio ežero vakaruose ir Ilgelio ežero rytuose. Ežero ilgis iš vakarų į rytus – 0,1 km, plotis – iki 0,044 km. Altitudė 127,6 m. Pietinis krantas aukštas, kiti – žemi, vakarinis pelkėtas. Ežerą supa Geidukonių miškas. Ežerėlis nenutekantis, priklauso Varėnės intako Abistos baseinui.

Gyvenančios žuvys