Bradesėlis

Utenos raj.

Bradesėlis – ežeras Lietuvoje, Utenos rajone, Sudeikių miestelio pietvakariniame pakraštyje. Ežeras beveik apvalus, jo ilgis iš šiaurės vakarų į pietryčius – 0,13 km, plotis – iki 0,11 km. Altitudė 147,7 m. Krantai žemi, pelkėti, apaugę krūmynais ir medžiais. Pakrantėse plyti pievos ir dirbami laukai, tik iš vakarų auga miškelis. Vakaruose išteka upelis link Mažojo Bradesėlio ežerėlio (Šventosios upės intako Bradesos baseinas).

Gyvenančios žuvys