Daglėjėlis

Rokiškio raj.

Daglėjėlis – ežeras Lietuvoje, Utenos rajone, 5 km į pietus nuo Jūžintų, Jūžintų šile. Ežero ilgis iš šiaurės į pietus – 0,42 km, plotis – iki 0,15 km. Altitudė 99,4 m. Vakarinis ir rytinis krantai aukšti. Krantai ištisai apaugę medžiais. Iš šiaurės į pietus ežerą prateka Šventosios intakas Pašilės upelis. Į vakarus įsikūręs Kuprių kaimas. Rytiniu krantu eina riba su Rokiškio rajonu.

Gyvenančios žuvys