Dauliūnų tvenkinys

Rokiškio raj.

Dauliūnų tvenkinys – tvenkinys Lietuvoje, Rokiškio rajone, 4 km į vakarus nuo Jūžintų miestelio. Sudarytas užtvenkus bevardį upelį (bevardžio upelio intakas, Šetekšnio ežero baseinas) 0,23 km nuo jo žiočių. Tvenkinio ilgis iš rytų į vakarus – 0,21 km, plotis – iki 0,1 km. Altitudė 123,5 m. Krantai žemi, rytuose ir šiaurėje apaugę medžiais ir krūmais. Aplinkui plyti pievos ir krūmynai, iš šiaurės prieina Samanių miškas. Kiek atokiau į pietryčius įsikūręs Dauliūnų kaimas.

Gyvenančios žuvys