Dėlinis

Zarasų raj.

Dėlinis – ežeras Lietuvoje, Zarasų rajone, 7,5 km į pietvakarius nuo Salako, Salako miške. Ežeras puslankio formos, ilgis iš pietų į rytus – 0,31 km, plotis – iki 0,12 km. Altitudė 166,8 m. Šiaurinis krantas aukštas, pietinis žemas ir pelkėtas (Paskardiškio pelkė). Krantai ištisai apaugę medžiais ir krūmais. Ežeras gausiai užžėlęs vandens augalija, faktiškai virtęs pelke. Nenutekantis, priklauso Antalieptės HE tvenkinio intako Ligajos baseinui.

Gyvenančios žuvys