Dovydiškių tvenkinys

Ukmergės raj.

Dovydiškių tvenkinys – tvenkinys Ukmergės rajone, į pietvakarius nuo Ukmergės, prie Dovydiškių kaimo. Susidaręs patvenkus Armonos upę (Šventosios baseinas) 4,5 km nuo jos žiočių. Ilgis iš šiaurės vakarų į pietryčius 1,66 km, plotis iki 1,22 km. Altitudė 68,3 m. Krantai aukštoki, vietomis apaugę siauru krūmų ir medžių ruožu. Aplinkui plyti dirbami laukai, pietryčių pusėje – Leonpolio gamybos pastatai. Užtvanka 320 m ilgio, 8 m pločio. Vandens pralaida – šachtinė. Įrengta 1987 m.

Gyvenančios žuvys