Ežeras (2)

Švenčionių raj.

Ežeras – ežeras Lietuvoje, Švenčionių rajone, 5,5 km į vakarus nuo Švenčionėlių, Baranavos miške, 0,6 km į pietvakarius nuo Kampuolio ežero. Ežero ilgis iš vakarų į rytus – 0,14 km, plotis – iki 0,12 km. Altitudė 145,5 m. Šiaurinis ir pietinis krantai aukštoki, apaugę mišku, vakarinis – žemas ir pelkėtas. Ežeras nenutekantis, priklauso Žeimenos upės intako Sirgėlos baseinui.

Gyvenančios žuvys