Gaidys

Švenčionių raj.

Gaidys – ežeras rytų Lietuvoje, Švenčionių rajone, apie 6 km į šiaurės vakarus nuo Adutiškio. Ežero ilgis iš šiaurės vakarų į pietryčius – 0,2 km, plotis – iki 0,16 km. Altitudė 146 m. Krantai žemi, plačiai užpelkėję – ežeras telkšo ~ 18 ha dydžio Stajėtiškio pelkėje. Pakrantėse plyti dirbami laukai ir pievos. Pietryčiuose per pelkę išteka upeliukas link netoliese tekančio Birvėtos intako Svylos. Į šiaurės vakarus nuo ežero įsikūręs Karalkų kaimas, į pietryčius – Stajėtiškio kaimas. Pietvakarine pakrante eina kelias Nr. 4429 (Vosiūnai-Rakauskai-Salomenka).

Gyvenančios žuvys