Gaižiūnų karjeras

Jonavos raj.

Gaižiūnų karjeras – karjero tvenkinys Lietuvoje, Jonavos rajone, 5 km į pietryčius nuo Jonavos, Gaižiūnų kaimo šiauriniame pakraštyje. Sudarytas išeksploatavus gamtinius išteklius ir pripildžius vandens. Tvenkinio ilgis iš pietryčių į šiaurės vakarus – 0,33 km, plotis – iki 0,16 km. Altitudė 74,8 m. Yra dvi pelkėtos salos (0,09 ha ir 0,03 ha). Krantai žemi, apaugę medžiais ir krūmais, rytinis krantas pelkėtas. Iš šiaurės ir rytų prieina Gaižiūnų miškas. Per tvenkinį iš pietryčių į šiaurės vakarus prateka Taurostos intakas Miškotupis. Priešsroviui už 0,1 km telkšo dar vienas 1,9 ha dydžio karjero tvenkinys.

Gyvenančios žuvys