Gelednia (Skeimis)

Švenčionių raj.

Skeimis arba Gelednia – ežeras rytų Lietuvoje, Švenčionių rajone, apie 11 km į pietryčius nuo Pabradės, Baltasamanės pelkės šiaurrytiniame pakraštyje. Kranto linija vingiuota, į pietus yra nutįsusi ~ 0,3 km ilgio įlanka. Ežero ilgis iš šiaurės į pietus – 0,48 km, plotis – iki 0,44 km. Altitudė 151 m. Šiaurinėje ežero dalyje yra 0,04 ha dydžio priekrantės salelė. Krantai žemi, pietuose pelkėti, apaugę mišku. Šiaurėje išteka upelis link Žeimenos upės intako Meros. Ežeras įeina į Baltasamanės telmologinį draustinį.Šiaurinėje pakrantėje įsikūręs Akolionijos kaimas.

Gyvenančios žuvys