Gilūtaitis

Ignalinos raj.

Gilūtaitis – ežeras šiaurės rytų Lietuvoje, Ignalinos rajone, apie 6,5 km į pietryčius nuo Mielagėnų. Ežero ilgis iš pietvakarių į šiaurės rytus – 0,48 km, plotis – iki 0,28 km. Altitudė 140,8 m. Krantai neaukšti, sausi, apaugę medžiais. Pietrytinėje pakrantėje stūkso miškas, kitose pakrantėse plyti dirbami laukai ir pievos. Iš pietvakarių į šiaurę ežerą prateka Svylos intakas Gilūta (Birvėtos baseinas). Į šiaurę nuo ežero įsikūrę Gilūtų ir Kėriškės kaimai. Rytiniu krantu eina riba su Švenčionių rajonu.

Gyvenančios žuvys