Gipinėlis

Rokiškio raj.

Gipinėlis – ežeras Lietuvoje, Rokiškio rajone, 5 km į šiaurės rytus nuo Jūžintų. Ežerėlio ilgis iš vakarų į rytus – 0,07 km, plotis – iki 0,055 km. Altitudė 105,5 m. Krantai labai užpelkėję, ežeriukas baigiantis užakti, faktiškai virtęs pelke. Aplinkui stūkso miškelis. Šiaurės vakaruose išteka upelis į netoliese telkšantį Gipinio ežerą (Sartų ežero baseinas).

Gyvenančios žuvys