Girelės ežeras

Zarasų raj.

Girelės ežeras – ežerėlis Lietuvoje, Zarasų rajone, 3 km į rytus nuo Antalieptės, Gudelių girios šiaurinėje dalyje. Ežero ilgis iš šiaurės vakarų į pietryčius – 0,15 km, plotis – iki 0,055 km. Altitudė 149,9 m. Krantai žemi, plačiai užpelkėję. Šiaurinėje pakrantėje plyti pievos. Šiaurėje išteka upelis link Šventosios intako Stromelės upelio.

Gyvenančios žuvys