Gražutės ežeras

Zarasų raj.

Gražutės ežeras – ežeras šiaurės rytų Lietuvoje, Zarasų rajone, apie 9,5 km į pietvakarius nuo Zarasų, 8 km į šiaurę nuo Salako, Gražutės miško apsuptyje. Įeina į Gražutės regioninį parką. Ištįsęs šiaurės rytų-pietvakarių kryptimi 1,45 km, plotis siekia 0,3 km. Altitudė 158,8 m. Giliausia vieta – 6,2 m. Ežeras rininės kilmės. Šiaurės vakaruose krantai aukšti, pietryčiuose – žemi, daug kur pelkėti. Atabradas siauras, padengtas durpėmis, vietomis smėliu, apaugęs nendrėmis. Dugną dengia sapropelis. Šiaurės rytinėje ežero pakrantėje įsikūręs Gražutės kaimas. Šiaurvakarine pakrante eina kelias 5315 Zarasai–Gražutė–Biržūnai .

Gyvenančios žuvys