Gružtas

Zarasų raj.

Gružtas – ežerėlis Lietuvoje, Zarasų rajone, 3,5 km į vakarus nuo Zarasų. Ežero ilgis iš šiaurės vakarų į pietryčius – 0,11 km, plotis – iki 0,07 km. Altitudė 152,7 m. Krantai žemi, pelkėti, tik šiaurrytinis krantas aukštas ir sausas. Pakrantės daugiausia apaugę mišku, vietomis plyti pievos. Ežeras gausiai užžėlęs vandens augalija, faktiškai tapęs pelke. Šalia įsikūrę Gružtų, Juodalaukių ir Andriejūnų kaimai. Ežerėlis nenutekantis, priklauso Nikajaus upės baseinui.

Gyvenančios žuvys