Gulbių (Jonavos III) tvenkinys

Jonavos raj.

Jonavos III tvenkinys arba Gulbių tvenkinys – tvenkinys Lietuvoje, telkšantis Jonavos miesto šiaurinėje dalyje. Įrengtas patvenkus Neries dešinįjį intaką Varnakos upelį 2,3 km nuo jo žiočių. Tvenkinio ilgis iš šiaurės į pietus – 0,56 km, plotis – iki 0,16 km. Altitudė 63 m. Vakarinis krantas aukštas, kiti – žemi. Vakarinis ir šiaurinis krantai apaugę medžiais. Pasroviui iškart telkšo Jonavos II tvenkinys, priešsroviui – Jonavos IV tvenkinys. Priklauso Neries mažųjų intakų (su Nerimi) baseinui. Tvenkinio kodas – 12050391, plotas – 6,4 ha. Sudarytas 1982 m. 2008 m. III tvenkinys buvo išvalytas pagal Jonavos rajono savivaldybės projektą „Varnakos upelio baseino dalies, esančios Jonavos mieste, išvalymas ir sutvarkymas“: sustabdytas eutrofikacijos (vandens „žydėjimo“) procesas tvenkinyje, sutvarkytas kraštovaizdis, pakrantės. Pietinėje pakrantėje įrengtas paplūdimys. Šalia Jonavos III tvenkinio yra Tvenkinio, Smėlio, Juodmenos gatvės.

Gyvenančios žuvys