Gyvakarų tvenkinys

Kupiškio raj.

Gyvakarų tvenkinys – tvenkinys Lietuvoje, Kupiškio rajone, 10 km į šiaurę nuo Kupiškio. Sudarytas užtvenkus bevardį upelį (Pyvesos intakas) 0,72 km nuo jo žiočių. Tvenkinio ilgis iš pietryčių į šiaurės vakarus – 0,24 km, plotis – iki 0,17 km. Altitudė 75,2 m. Krantai žemi. Rytinis krantas apaugęs medžiais, aplinkui plyti pievos. Pietinėje ir rytinėje pakrantėse įsikūręs Gyvakarų kaimas. Šiaurrytine pakrante eina kelias 1309 Vabalninkas–Salamiestis–Kupiškis .

Gyvenančios žuvys