Jeruzalės tvenkinys

Vilniaus m.

Jeruzalės tvenkinys – tvenkinys Lietuvoje, Vilniaus miesto savivaldybėje Jeruzalės mikrojajone, Neries mažųjų intakų (su Nerimi) baseine. Sudarytas užtvenkus V-2 upelį (Verkės intakas) jo aukštupyje 0,8 km nuo žiočių. Tvenkinio ilgis iš vakarų į rytus – 0,34 km, plotis – iki 0,19 km. Altitudė 139,5 m. Krantai daugiausia aukšti, ištisai apaugę medžiais. Tvenkinio pakrantės kalvotos, apaugę mišku. Tvenkinys labai užžėlęs vandens augalija ir uždumblėjęs. Šalia tvenkinio pietinės dalies įrengtas nedidelis parkas su pėsčiųjų takais ir tilteliais.

Gyvenančios žuvys