Juodinis

Ignalinos raj.

Juodinis – ežeras Lietuvoje, Ignalinos rajone, 3 km į vakarus nuo Ignalinos, Gaveikėnų kaimo pietiniame pakraštyje. Ežero ilgis iš vakarų į rytus – 0,84 km, plotis – iki 0,17 km. Altitudė 147 m. Šiaurinis ir pietinis krantai aukšti, vakarinis ir rytinis – žemi ir pelkėti. Iš vakarų ir pietų ežerą supa Palūšės miškas, šiaurinėje pakrantėje yra pievų ir dirbamos žemės plotai. Rytuose išteka upelis link žuvininkystės ūkio tvenkinių (Dringio ežero intako Palaukinio baseinas). Rytine pakrante eina kelias 1410 Strigailiškis–Vaišniūnai .

Gyvenančios žuvys