Kabelių tvenkinys

Varėnos raj.

Kabelių tvenkinys – tvenkinys Lietuvoje, Varėnos rajone, 13,5 km į pietvakarius nuo Marcinkonių, Kabeliuose. Susidaręs patvenkus bevardį Grūdos intaką (G-1) 0,4 km nuo jo žiočių. Tvenkinio ilgis (iš šiaurės į pietus) 0,87 km, plotis iki 0,13 km. Altitudė 125 m. Krantai žemi, sausi. Upės debitas ties įtaka – 0,042 m³/s. Vakariniame krante stūkso Trako miškas. Tvenkinio užtvanka eina kelias 5013 Šklėriai–Kabeliai–Musteika . Užtvankos vandens pralaida šachtinė, įrengta 1974 m. Sudarytas žuvininkystės, drėkinimo reikmėms.

Gyvenančios žuvys