Kalnijų tvenkinys

Mažeikių raj.

Kalnijų tvenkinys – tvenkinys Lietuvoje, Mažeikių rajone, Sedos pietvakariniame pakraštyje. Sudarytas užtvenkus Beržupio upelį (Varduvos intakas) 0,6 km nuo jo žiočių. Tvenkinio ilgis iš vakarų į rytus – 1,32 km, plotis – iki 0,28 km. Altitudė 112 m. Tvenkinį skersai kertančio vietinės reikšmės kelio pylimas dalija tvenkinį į 2 dalis. Šiaurvakarinis krantas aukštas. Vakarinė dalis yra labai užžėlusi vandens augalija, vakarinis galas užpelkėjęs. Šiaurinėje pakrantėje įsikūrusi Kalnijų gyvenvietė, pietinėje – plyti dirbami laukai ir Kalnijų ir Pagardės pavienės sodybos. Rytine pakrante eina kelias 2701 Seda–Pašilė–Ylakiai .Tvenkinys įrengtas – 1986 m.

Gyvenančios žuvys