Karnelis

Vilniaus raj.

Karnelis – ežeras Lietuvoje, Vilniaus rajone, 3,5 km į šiaurės vakarus nuo Sužionių. Ežero ilgis iš šiaurės vakarų į pietryčius – 0,39 km, plotis – iki 0,21 km. Altitudė 166,3 m. Kranto linija vingiuota, per vidurį susiaurėjęs – forma primena išskėstais sparnais drugelį. Šiaurinis krantas aukštas, pietinis žemas ir pelkėtas. Krantai apaugę miškeliais. Šiaurės vakaruose išteka upelis link Širvino ežero (Asvejos ežero baseinas). Kiek atokiau įsikūrę Karneliškių ir Unguriškių kaimai.

Gyvenančios žuvys