Karužų ežerėlis

Varėnos raj.

Karužų ežeras – ežeras Lietuvoje, Varėnos rajone, 4 km į šiaurės vakarus nuo Perlojos. Ežero ilgis iš šiaurės vakarų į pietryčius – 0,92 km, plotis – iki 0,21 km. Altitudė 115 m. Krantai aukšti. Vakarinėje ir pietinėje pakrantėse stūkso Karužų miškas, kitose pakrantėse plyti pievos. Pietvakariuose išteka upelis link čia pat telkšančio Karužų tvenkinio (Merkio intako Nedzingio baseinas). Šalia ežero įsikūrę Karužų, Dubaklonio I ir Vartavalakio kaimai.

Gyvenančios žuvys