Karužų tvenkinys

Varėnos raj.

Karužų tvenkinys – tvenkinys Lietuvoje, Varėnos rajone, 13 km į vakarus nuo Varėnos, Karužų miške. Sudarytas užtvenkus bevardį upelį (Nedzingio intakas, Merkio baseinas) 0,4 km nuo jo žiočių. Tvenkinio ilgis iš šiaurės į pietus – 0,87 km, plotis – iki 0,12 km. Vakarinis ir rytinis krantai aukšti. Tvenkinį supa Karužų ir Perlojos miškai. Skersai supiltas pylimas tvenkinį dalija į 2 dalis: viršutinės tvenkinio dalies altitudė 113,9 m, žemutinės – 112,4 m. Priešsroviui iškart prasideda Karužų ežeras.

Gyvenančios žuvys