Katišius

Zarasų raj.

Katišius – ežeras Lietuvoje, Zarasų rajone, 11 km į vakarus nuo Salako, paribyje su Utenos rajonu. Kranto linija labai vingiuota, ilgis iš vakarų į rytus – 0,5 km, plotis – iki 0,5 km. Altitudė 152,4 m. Yra 2 salos (0,09 ha ir 0,07 ha). Šiaurinis ir pietrytinis krantai aukšti, vakarinis krantas žemas ir pelkėtas. Krantai ištisai apaugę medžiais ir krūmynais. Ežerą supa Pūslių miškas, tik šiaurinėje pakrantėje plyti pievos. Iš vakarų į rytus ežerą prateka Antalieptės HE tvenkinio intakas Ligaja (Katišius protaka jungiasi su į rytus telkšančiu Alksno ežeru). Į šiaurę įsikūręs Vajasiškio kaimas.

Gyvenančios žuvys