Keršiai

Anykščių raj.

Keršiai – ežeras Lietuvoje, Anykščių rajone, 6 km į šiaurės vakarus nuo Balninkų miestelio, Baldono geomorfologiniame draustinyje. Ežero ilgis iš šiaurės į pietus – 0,58 km, plotis – iki 0,26 km. Altitudė 130,5 m. Krantai aukšti, apaugę medžiais. Rytiniu krantu eina riba su Molėtų rajonu. Rytinėje pakrantėje plyti pievos, vakarinėje – stūkso Kreivašonkiškės miškas, įsikūręs Pakeršių kaimas. Šiaurėje atiteka upelis iš už 40 m telkšančio didesnio Keršių ežero. Pietuose išteka upelis link Baldono ežero (Plaštakos upės baseinas).

Gyvenančios žuvys