Krakežeris

Utenos raj.

Krakežeris – ežeras Lietuvoje, Utenos rajone, 9,5 km į rytus nuo Tauragnų, Daunorių miške. Ežero ilgis iš pietvakarių į šiaurės rytus – 0,17 km, plotis – iki 0,09 km. Altitudė 157,4 m. Krantai žemi, plačiai užpelkėję, apaugę medžiais ir krūmais. Ežeras telkšo ~ 33 ha dydžio Krakežerio pelkės vakarinėje dalyje. Ežeras nenutekantis, priklauso Almajo ežero intako Pliaušės baseinui. Rytinėje pelkės dalyje telkšo mažesnis dar vienas Krakežerio ežerėlis.

Gyvenančios žuvys