Krūmiškių ežeras

Molėtų raj.

Krūmiškių ežeras – ežeras Lietuvoje, Molėtų rajone, 3 km į šiaurės rytus nuo Balninkų. Ežero ilgis iš šiaurės vakarų į rytus – 1,06 km, plotis – iki 0,18 km. Altitudė 121,2 m. Krantai aukšti, apaugę medžiais ir krūmynais, tik rytinis ir vakarinis galai žemi ir pelkėti. Pakrantėse auga miškeliai, krūmynai, plyti pievos. Iš rytų į vakarus prateka Karališkių ežero intakas K-1 (Plaštakos upės baseinas). Šalia įsikūrę Krūmiškių ir Juodpurvių kaimai. Šiaurrytinėje pakrantėje stūkso Perkalių piliakalnis.

Gyvenančios žuvys