Kupstis

Šilalės raj.

Kupstis – ežeras vakarų Lietuvoje, Šilalės rajone, apie 2,5 km į šiaurės vakarus nuo Pajūrio, šiauriau Jomantų, dešiniajame Tenenio krante. Ežero ilgis iš pietvakarių į šiaurės rytus – 0,53 km, plotis – iki 0,22 km. Altitudė 78,6 m. Krantai žemi, tik šiaurinis aukštesnis, apaugę ištisai medžiais. Pakrantėse plyti pievos, dirbami laukai, šiaurės rytuose auga miškelis. Ežeras labai užžėlęs vandens augalija. Pietvakariuose išteka upelis į Tenenio upę. Anksčiau Tenenys tekėjo per ežerą. Šalia įsikūręs Paežerio kaimas, į pietus – Jomantų kaimas.

Gyvenančios žuvys