Lauja

Varėnos raj.

Lauja – ežeras Lietuvoje, Varėnos rajone, 2 km į šiaurę nuo Merkinės. Ežero ilgis iš šiaurės į pietus – 0,7 km, plotis – iki 0,2 km. Altitudė 77,6 m. Vakarinis krantas labai aukštas – iki 40 m aukščio, rytinis krantas – virš 20 m aukščio. Pietinis krantas žemas ir pelkėtas, išteka upelis link Nemuno intako Straujos. Ežerą supa Pelekiškės miškas. Aplink ežerą miške išsimėtę Zakavolių kaimo sodybos.

Gyvenančios žuvys