Laumežeris (1)

Molėtų raj.

Laumežeris – ežeras Lietuvoje, Molėtų rajone, 3,5 km į šiaurę nuo Balninkų, Baldono geomorfologiniame draustinyje. Ežeras ovalo formos, ilgis iš šiaurės į pietus – 0,24 km, plotis – iki 0,17 km. Altitudė 117,1 m. Vakarinis ir rytinis krantai aukšti, šiaurinis ir pietinis – žemi ir pelkėti, apaugę medžiais ir krūmynais. Pakrantės apaugusios mišku. Iš šiaurės į pietus ežerą prateka K-1 upelio intakas K-1-2 (Siesarties intako Plaštakos baseinas). Šalia ežero įsikūrę Paraisčių ir Vargulių kaimai. Rytine pakrante eina kelias 1201 Anykščiai–Kurkliai–Balninkai–Želva . Vakariniu krantu eina riba su Anykščių rajonu.

Gyvenančios žuvys