Lestoniškė (Lestoniškis)

Šiaulių raj.

Lestoniškis arba Lestoniškė – ežeras šiaurės Lietuvoje, Šiaulių rajone, apie 8,5 km į pietvakarius nuo Bubių. Lestoniškio ežeras – 0,6 ha ploto. Ežero ilgis iš šiaurės į pietus – 0,11 km, plotis – iki 0,06 km. Altitudė 127,1 m. Ežeras yra termokarstinės kilmės. Didžiausias vandens gylis 5,6 m, vidutinis 2,9 m. Ežero dugne yra nusėdęs iki 7 m ežerinio dumblo (sapropelio) sluoksnis. Ežerą supa žemapelkė apaugusi alksniais, beržais, viksvomis. Pakrantės kalvotos, ištisai apaugę mišku – aplink ežerą stūkso Vainagių miškas. Iš šiaurės į rytus ežerą prateka Šventjonio upelis (Bijoto intakas, Dubysos upės baseinas). Hidrografinė vertybė. Į pietus įsikūręs Jautmalkės I kaimas.

Gyvenančios žuvys