Liminėlis

Zarasų raj.

Liminėlis – ežerėlis Lietuvoje, Zarasų rajone, 3,5 km į rytus nuo Degučių. Ežero ilgis iš vakarų į rytus – 0,1 km, plotis – iki 0,06 km. Altitudė 153,3 m. Krantai žemi, plačiai užpelkėję. Ežerėlis užankantis. Iš rytų ir pietų ežerėlį supa Gražutės miškas, į vakarus ir šiaurę yra eksploatuojamas Liminėlio durpynas. Šiauriniame pelkės pakraštyje esančiu kanalu nuteka vanduo link Nikajaus intako N-4. Į rytus įsikūręs nebegyvenamas Liminiškių kaimas.

Gyvenančios žuvys