Liudvinavo ežeras

Marijampolės raj.

Liudvinavo ežeras – ežeras pietvakarių Lietuvoje, Marijampolės savivaldybėje, Liudvinavo miestelio pietvakariniame pakraštyje. Ežero ilgis iš pietvakarių į šiaurės rytus – 0,4 km, plotis – iki 0,27 km. Altitudė 78,7 m. Rytinis krantas aukštesnis, kiti žemi, pietinis krantas pelkėtas. Krantai vietomis apaugę medžiais. Šiaurėje išteka upelis link už 0,3 km tekšančio Paežerių ežero (Šešupės baseinas). Šiaurvakarinėje pakrantėje įkurtos senosios Liudvinavo miestelio kapinės. Šiaurine pakrante eina kelias 5122 Ožkabaliai–Turgalaukis–Liudvinavas.

Gyvenančios žuvys