Lukštinis

Zarasų raj.

Lukštinis – ežerėlis Lietuvoje, Zarasų rajone, 6 km į pietus nuo Dusetų, Sruogiškių miške. Ežero ilgis iš pietvakarių į šiaurės rytus – 0,11 km, plotis – iki 0,07 km. Altitudė 108,7 m. Krantai žemi, plačiai užpelkėję, apaugę medžiais ir krūmais. Šiaurėje išteka upelis link Šventosios intako Juodžerio. Kiek atokiau į rytus įsikūręs Sruogiškių kaimas.

Gyvenančios žuvys