Lukštinis (Kringinėlis)

Molėtų raj.

Lukštinis arba Kringinėlis – ežeras Lietuvoje, Molėtų rajone, 5 km į vakarus nuo Inturkės. Ežero ilgis iš pietvakarių į šiaurės rytus – 0,16 km, plotis – iki 0,09 km. Altitudė 149,9 m. Krantai žemi, pelkėti, apaugę pavieniais medžiais ir krūmais. Pakrantės kalvotos, plyti pievos ir dirbami laukai. Šiaurėje išteka upeliukas link Bebrusų ežero intako Lankaitės (Siesarties upės baseinas).

Gyvenančios žuvys