Mačiuliškių tvenkinys (Alaburdų)

Marijampolės raj.

Mačiuliškių tvenkinys – tvenkinys Lietuvoje, Marijampolės savivaldybėje, 8 km į šiaurę nuo Igliaukos, Varnabūdės girioje. Sudarytas užtvenkus Vabalkšnės upę jos aukštupyje (Pilvės intakas) 22,3 km nuo jos žiočių. Tvenkinio ilgis iš pietvakarių į šiaurės rytus – 0,54 km, plotis – iki 0,24 km. Altitudė 96,8 m. Krantai žemi, beveik ištisai apaugę medžiais. Priešsroviui iškart telkšo 0,35 ha tvenkinys. Šalia įsikūręs Mačiuliškių kaimas (sodų bendrija) ir Balemolės kaimas.

Gyvenančios žuvys