Malkėstaitis

Molėtų raj.

Malkėstaitis – ežeras rytų Lietuvoje, Molėtų rajono savivaldybės teritorijoje, į šiaurės vakarus nuo plento A14 Vilnius–Utena , 4,5 km į šiaurės rytus nuo Molėtų, į vakarus nuo Malkėsto ežero. Įsteigtas Malkėstaičio hidrografinis draustinis. Ežeras termokarstinės kilmės. Krantai žemi, kai kur pelkėti, apaugę medžiais ir krūmais. Kranto linijos ilgis 1,7 km. Pakrantėse daugiausia plyti pievos ir dirbami laukai. Per ežerą iš vakarų į rytus teka Malkėstos upelis į Malkėstą. Malkėstaitis priklauso Šventosios baseinui. Ežero pratakumas 30 %. XX a. antroje pusėje iškasus kanalą tarp Malkėstaičio ir Malkėsto ežerų, Malkėstaičio vandens lygis pažemėjo. 2007 m. pakartotinių matavimų duomenimis, Malkėstaičio morfometriniai parametrai yra pakitę. Plotas 15,7 ha. Ilgis iš pietvakarių į šiaurės rytus 640 m, didžiausias plotis 350 m. Paviršiaus altitudė 149 m. Didžiausias gylis 57 m – antras pagal gylį Lietuvos ežeras, po Tauragno, vidutinis gylis 13,8 m. Baseino plotas 2,5 km². Prie ežero įsikūrę Rudilių, Malkėsto, Andrioniškio, Aiterados kaimai. Veikia kaimo turizmo sodyba.

Gyvenančios žuvys