Maneičių I tvenkinys

Utenos raj.

Maneičių I tvenkinys – tvenkinys Lietuvoje, Utenos rajone, 5 km į šiaurės rytus nuo Sudeikių. Tvenkinys 5 m pločio pylimu atskirtas nuo pietuose telkšančiu tos pačios altitudės (146,0 m) Maneičių II tvenkiniu. Tvenkinio ilgis iš vakarų į rytus – 0,36 km, plotis – iki 0,22 km. Rytinėje dalyje yra 9 a mišku apaugusi sala. Tvenkinys labai užžėlęs vandens augalija. Krantai daugiausia aukšti, ištisai apaugę medžiais ir krūmais. Rytinė pakrantė užpelkėjusi. Tvenkinį supa Ąžuolaušio miškas. Tvenkinys priklauso Alaušo ežero baseinui.

Gyvenančios žuvys